Stor tak til de medlemmer der allerede har fulgt opfordringen til at støtte klubben med 200,- kr. i gavebidrag.

Status er at vi til dato har modtaget 47 bidrag. For at kunne søge om momskompensation igen i år, skal vi op på min. 101 bidragsydere, vi mangler altså lidt endnu.

Deadline er 1.10. 2018

Sådan gør du:

Overførsel til vores konto med reg.nr. 9100 – konto 100 0184 990

Eller Mobile pay til 46200

Og oplys navn og cpr.nr. på dig/bidragsyderen.

Eller kontant til kontoret i kontorets åbningstider.

Da gaven er fradragsberettiget vil vi sørge for indberetning til Skat så dit bidrag kommer i betragtning når din årsopgørelsen for 2018 laves.

Med dit bidrag har vi igen udsigt til at få beløbet mangedoblet til støtte for klubben og de projekter vi gerne vil realisere.

På forhånd tak for din støtte.