Efter indstilling fra baneudvalget godkendte bestyrelsen sidste år, at en arbejdsgruppe bestående
af Kim Petersen, Torben Krarup og baneudvalget, udarbejder et forslag til udviklingsplan /strategiplan
for golfbanen.
Bestyrelsen har nu godkendt, at arbejdsgruppen indsamler medlemmernes kommentarer til forslaget
og andre tiltag, som medlemmerne ønsker skal fremmes.

Forslaget er fremlagt på klubbens hjemmeside. Vi har også lagt et par eksemplarer i klubhuset.
Der udover vil et eller flere medlemmer af arbejdsgruppen være til stede ved et af klubber i klubbens
matcher i september. På disse møder er det muligt at få uddybet de enkelte forslag, komme med
bemærkninger  til forslagene eller komme med nye forslag.

Alle medlemmer er også velkomme til at sende skriftlige forslag på mail til Annemette på kontor@morsoegolfklub.dk

I oktober vil vi i arbejdsgruppen samle kommentarerne og sætte økonomi på de nye forslag,
så bestyrelsen inden nytår kan behandlede det samlede forslag.

Vi i arbejdsgruppen forventer, at det vil kræve at klubben søger forskellige fonde for at kunne realisere de
enkelte forslag.

Arbejdsgruppen håber, at mange af jer vil give jeres mening til kende, så vi kan få et godt forslag til at udbygge vores flotte bane.

Se planen her

På arbejdsgruppens vegne.
Karl