”Ugens frivillige”
I Morsø Golfklub har vi heldigvis mange frivillige, og vi sætter pris på hver enkelt af dem. Deres indsats er uvurderlig. Uden det frivillige arbejde kunne vi ikke have så flot et golfanlæg, som vi har.
Mange gør arbejdet i det skjulte. Vi vil derfor i juli måned i et opslag fremhæve nogen af de
frivillige. Nogen nævnes, men ingen glemmes!
Denne uges frivillige er:
Gunnar Lundgaard
Byens tidligere arrestforvarer Gunnar Lundgaard har gennem årene gjort meget frivilligt arbejde i klubben. Han huskes blandt andet for at ”fiske ” flere tusind bolde op af søen ved hul 9 på den gamle bane på Rolstrupvej. Boldene donerede han selvfølgelig til ungdomsafdelingen. Siden udflytningen til Teglgaardsvej har han hjulpet med alskens småting i og udenfor klubhuset, vasket golfbiler, tømt kloaker på vaskepladsen og ikke mindst tømt de omkring 50 skraldespande, vi har på banen. I de senere år har han fået hjælp af fruen Anne-Lise, og de hygger sig flere gange om ugen med at køre en rundtur for at tjekke skraldespandene.
TAK for det!