FORÅRET ER PÅ VEJ
Jørgen og co. har fået forårsfornemmelser, hvilket betyder at I i den kommende uge, vil møde dem på banen.
Greens skal klippes og der vil blive dybdeprikket på såvel teesteder samt greens.
Prikningen vil blive startet på bagni.
Ligeledes vil der inden for en overskueligt tid blive kørt organisk gødning ud, hvilket kan give lidt lugtgener.
Walther N. Mikkelsen
Baneudvalgsformand