Forsamlingsforbuddet gjorde det nødvendigt at udsætte årets generalforsamling fra marts til juni, hvilket sammen med en Em-kamp i fodbold medførte en kedelig rekord. Kun 23 medlemmer var mødt op – færre end da klubben blev stiftet i 1981, hvor 36 var med. Mon ikke en EM-kamp i fodbold var skyld i det vage fremmøde?
Bestyrelsens beretning var centreret om klubbens historie, nu hvor vi har 40 års jubilæum. Vigtigheden af, at det frivillige arbejde er fundamentet klubben, blev understreget. Fra bestyrelsens side havde man på det seneste oplevet, at det ikke var så nemt at få medlemmerne til at hjælpe med de forskellige opgaver. Man håber at dette er noget forbigående, der skyldes, at vi fx ikke har haft arbejdsdag i 1½ år pga. dårligt vejr og coronaen.
Ellers havde der været masser af aktivitet i tiden siden sidste generalforsamling – 75 nye medlemmer – succesrigt Perlegolfprojekt for de 6-10 årige – tilgang af nye juniors – flot projekt “Golf for kronikere i Morsø Kommune.
Regnskabet for 2020 viste et overskud på 6000 kr.
Jan Hansen og Henrik “Clock” Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, som består af Claus B.S. Hansen(formand), Walther Mikkelsen(næstformand), Anna Grete Christensen, Jan Hansen, Mariann Kortbæk og Evan Søe.
Vi håber at næste års generalforsamling kan holdes under normale omstændigheder i marts måned og at mange flere medlemmer vil møde op.
Læs bestyrelsens Beretning 2001