Kære medlemmer

Selv om efteråret er kommet, er der stadig en del aktivitet på golfbanen.

Covid-19 er atter på spil, og vi bør alle huske de generelle forholdsregler med afspritning og afstand, samt at der max. må være 10 personer i klubhuset af gangen. Denne begrænsning medfører, at vi aflyser lørdagens Rygklappermatch.

Derudover har vi gjort følgende for at mindste smitterisikoen.

  • Der er lavet foring i alle huller, således at bolden nemmere kan fjernes fra hullet
  • Alle river og boldvaskere er fjernet
  • Den ekstra rengøring af toiletter fortsættes

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver smittet med Corona?

Hvis et medlem af klubben (eller en gæst) bliver smittet med COVID-19 (testet positiv), vil vi meget gerne modtage en mail til – kontor@morsoegolfklub.dk- så vi kan advare vore medlemmer. Det er særlig vigtigt, at der orienteres i de tilfælde, hvor den smittede har spillet i klubben mindre end 48 timer før de første symptomer.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed (Coronaopsporingen), der står for selve kontaktopsporingen. Men vi kan hjælpe på denne måde ved at orientere og dermed medvirke til at reducere spredningen, hvis situationen skulle opstå.

Vi kan via informationer i Golfbox (start- eller deltagerlister) advare de personer, der måtte have været i risiko for at blive smittet.

Vigtigt, at I bliver hjemme, hvis I får symptomer på smitte eller er i nærkontakt med smittede personer.

På bestyrelsens vegne

Claus B.S. Hansen

Formand