Morsø Golfbane A/S

Aktionærerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i ovennævnte selskab
Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 19.00
i Morsø Golfklubs lokaler beliggende Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing Mors, med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen om at træde i likvidation
3. Valg af likvidator
4. Eventuelt.
Dagsorden og de fuldstændige forslag ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse Nygade 4, 7900 Nykøbing Mors, senest 2 uger før generalforsamlingen.
Det pointeres, at generalforsamlingen andrager Morsø Golfbane A/S og ikke Morsø Golfklub.
Bestyrelsen for
Morsø Golfbane A/S