Under normale omstændigheder skulle vi afholde generalforsamling i marts måned. I år kan dette ikke lade sig gøre pga Covid-19 restriktionerne. Men så snart det kan lade sig gøre, vil vi indkalde.

Se i øvrigt dagens billede, hvor Karl Pedersen er ved at sprede sand på hul 8Det bliver bare så godt!