INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MORSØ GOLFKLUB

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Morsø Golfklub

Onsdag d. 23.3 2022 kl. 19.00 i klubhuset, Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing M.

Dagsorden jf. vedtægternes § 7.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen – ingen
  5. Forslag fra medlemmerne – Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen.
  6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud
  7. Valg af bestyrelsesmedlemme – på valg er

Claus B.S. Hansen – modtager genvalg

Henrik Nielsen – modtager ikke genvalg

Anna-Grete Christensen – modtager ikke genvalg

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag ligger sammen med klubbens årsregnskab for 2021 til eftersyn på klubbens kontor, Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing M.