De lempede Coronarestriktioner gør, at vi nu kan gennemføre den årlige generalforsamling i Morsø Golfklub
MANDAG D. 21. JUNI KL. 19.00 I KLUBHUSET, Teglgårdsvej 24, 7900 Nykøbing M.
Dog vil et gyldigt Coronapas være påkrævet

DAGSORDEN
Dagsorden jf. vedtægternes § 7.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen – ingen

5. Forslag fra medlemmerne – Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er
Jan Hansen modtager genvalg
Henrik Nielsen modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Klubbens regnskab for 2020 er fremlagt til besigtigelse i Klubhuset.