Det er omkring 20 år siden, at vores æresmedlem Erling Jensen sammen med den daværende næstformand Ole Christoffersen begyndte arbejdet med at planlægge og projektere klubbens nuværende golfanlæg. Erling fik hurtigt fru Ulla med som sekretær og den daværende formand Poul Henning Pedersen og mange flere trak i arbejdstøjet. Et besøg hos Erling blotlægger, hvilket kæmpearbejde der blev udført. Toogtyve ringbind fyldt med skrivelser, udregninger,  lokalplaner, kvitteringer osv. Om lidt flytter Erling og Ulla til en ny adresse, men mapperne flytter ikke med. Klubbens formand har gennemgået mapperne og pillet nogle dokumenter ud til klubbens arkiv, således at vore efterkommere kan se, at vores flotte golfanlæg ikke er kommet af sig selv!