72 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Morsø Golfklub. Bestyrelsen kunne berette om et jubelår, hvor 75 nye meldte sig ind i klubben, således at medlemstallet nu er 710. Man gennemførte ligeledes succesfulde arrangementer som Årgangsmesterskaberne for Danmarks bedste ungdomsspillere og klubbens 40-års jubilæum.

Der var ros og tak til SPAR NORD FONDEN. som har doneret 50.000 kr. som er øremærket til nye skilte ved tee-stederne, hvilket vil højne oplevelsen for medlemmer og greenfee-spillere.

Anna-Grete Christensen og Henrik Nielsen sagde farvel til bestyrelsen efter mange års stor indsats her. Formanden Claus B.S. Hansen blev genvalgt. Nye i bestyrelsen blev Hans Henrik Ebbesen og Jørgen Bak.

Læs bestyrelsens beretning CBS Bestyrelsens beretning 2022 – til hjemmesiden