Klublivet i Morsø Golfklub er godt i gang, selvom Coronaen stadigvæk lurer ….heldigvis lidt i baggrunden. Aktiviteterne i Klubberne i klubben er i normal omgangshøjde. Over 50 nybegyndere er startet, så træner Kristian har travlt. Klubben har arrangeret flere velbesøgte matcher, her skal Morsø Cup med over 130 deltagere fremhæves.  Banen står fint. Den seneste tid er der bragt adskillige tons sand ud på fairways. Greens er gode og pålidelige.

Nedlukningen af landet var skyld i, at vi måtte aflyse den planlagte generalforsamling i marts.

Der er indkaldt til generalforsamling mandag d. 10. august. Dagsordenen kan læses på klubbens hjemmeside, og regnskabet ligger til gennemsyn i klubhuset.

Vi håber, at mange medlemmer vil møde op – selvom det er midt i sæsonen. Generalforsamlingen skal tage stilling til flere vigtige ting. Fx om klubben skal overtage det af Morsø Golfbane A/S ejede golfanlæg. Desuden er der forslag til en lille ændring i vedtægterne omkring medlemsgrupper, idet kategorien Perlegolfere – de 6 – 10 årige medlemmer – ønskes indført. Endelig skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Ole Gørtler og Morten Christensen.

Claus B.S. Hansen

Formand