Fra d.d. åbner 18-hullers banen i Morsø Golfklub for greenfeespillere og medlemmer af Golfring Limfjorden og Golfring Vest.

Følgende skal dog iagttages:

  • Ankomst til banen bør ske ca. 10 min før spilstart
  • Husk at spritte før adgang til bagskabsrummet, klubhus osv.
  • Man skal bekræfte sin tid. Husk at holde afstand!
  • Der må max. være 10 personer på driving rangen, 5 personer på putting green og indspilsbanen ad gangen 
  • Flaget skal fortsat forblive i hullet, og skraldespandene må ikke benyttes
  • Hold minimum to meters afstand til hinanden før, under og efter spillet
  • Der spilles fra bunkers, men der vil ikke være river i bunkers. Man bedes glatte sandet ud med foden eller jern.
  • Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende. Det kræver dog, at man indberetter via Golfbox – app, og at markøren godkender resultatet, når denne bliver forespurgt efter endt spil.                               

VELKOMMEN OG GOD FORNØJELSE!