Nyt fra bestyrelsen

* Bestyrelsen har d. 7.3 holdt sit sidste møde inden generalforsamlingen. Det var således det sidste møde, hvor Anna-        Grete og Henrik  Nielsen deltog. De vil blive savnet!

* Regnskabet for 21 ender med et plus på 12.000 ud af en omsætning på 4.7 mill. kr.  Vi kører lige stramt nok !       Medlemmerne må derfor indstille sig på kontingentstigninger mv.

* Alle udvalg melder klar til den nye sæson

Massiv reklamekampagne med opslag på infotavler ved “byporte”, reklameindslag i Radio Limfjord mv. starter snart

* Det første begynderhold er fuldt tegnet

* Der køres sand på driving rangen i uge 11. I den anledning inviteres alle medlemmer til at komme ud og samle “suckers” op, inden

vi hælder 3-400 tons sand ud.

* Husk klubbens generalforsamling onsdag d. 23. 3 kl. 19.00