Referat bestyrelsesmøde 05.08.2019

1. Velkomst og referat
Nye læskærme er opsat, og der arbejdes på yderligere afskærmning. Der er desuden fortsat mange besøgende spillere – vi skal blive ved med at tage godt imod dem.

2. Budgetopfølgning og medlemsstatistik
Regnskabet matcher budgettet, og der er stadig positivitet omkring ”forventet resultat”.

3. I øvrigt
Der har været afholdt statusmøde med træneren, som fortsat er rigtig glad for at være en del af klubben. Der er fortsat god mulighed for, at de enkelte medlemmer kan tage fat i Kristian, og få hjælp til at få forbedret spillet. De fleste som har taget lektioner hos ham, melder positivt tilbage. Så kontakt ham endelig for at få aftalt en tid med ham.
Morsø Golfklub er søndag den 18. august med i den landsdækkende Spil-med-dag. Derfor appellerer bestyrelsen til, at klubbens medlemmer inviterer golfinteresserede venner og bekendte med til dette arrangement, så de kan komme til at føle glæden og hyggen ved golfsporten. I tillæg hertil kan det nævnes, at klubben jo har et tilbud til nybegyndere, så det ikke behøver være prisen der afskrækker.
Slutteligt skal det nævnes, at der i weekenden 17.-18. august er afslutning på Danmarksturneringen. Så har du tid og mulighed for det, så kig forbi og se lidt god golf og hjælp de lokale hold til et godt resultat.

De bedste hilsner
Morsø Golfklubs bestyrelse.