• Klubbens økonomi har haft et godt 2022, og vi kommer ud med et overskud. Udfordringerne kommer så til gengæld i 2023, bl.a. pga. af væsentligt flere udmeldelser i år end “normalt”. Vi håber, at mange af de, der har meldt sig ud, kommer tilbage som medlemmer til foråret, og at folks økonomi vil finde et fornuftigt leje igen.
  • Bestyrelsen har lagt et foreløbigt budget for 2023. Vi har virkeligt barberet udgifterne i bund. Blandt andet bliver der ikke plads til at erstatte Allan Ritter Hansen som medhjælper i greenkeeperiet.
  • Forskrækket af høje gaspriser har bestyrelsen hen over efteråret arbejdet med at finde alternative varmeløsninger til vores gasfyr. Anlæg med Jordvarme-, Luft til vand- og Luft til luftpumpe- løsninger er blevet grundigt undersøgt. Men vi har besluttet at vente med at investere i noget nyt. Vores gasfyr forventes at have mindst 5 år mere i sig. Så vi skruer fortsat ned for blusset i klubhuset, dog får Allan lov til at have varme på kontoret.
  • I det store klublokale er der sat net og puttingbaner op, således at man kan træne sin golfteknik her i vintermånederne. Der må kun bruges luftbolde til slagtræningen.
  • Straks i det nye år vil juniorafdelingen gå i gang med at vintertræne i det store klublokale. Der skal spilles med luftbolde og puttebaner.
  • Ligeledes vil Mads tilbyde tekniklektioner indendørs, hvor man kan fx kan få rettet sit sving til inden vi skal på græs igen.
  • Projekt ”Kvinder og golf” vil se sit lys i klubben i 2023. Charlotte Kjeldgaard og Anna Grethe Christensen vil ”fronte” projektet. Målet er at samle 20 kvinder, der med 2 ugentlige golflektioner og tillægsaktiviteter som rosevin, besøg i greenkeeperiet osv. over 8 uger introduceres til golfsporten.
  • Vi er ved at arrangere et Hjertestarterkursus. Det bliver formodentligt i marts måned.
  • I januar måned tilbyder klubben, at man kan ”gå til” golffitness, hvor golfmusklerne mm bliver trænet med yogalignende øvelser. Lone Gørtler vil stå for undervisningen. Mere herom senere.

Tak for i år!  Glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne               Claus B.S. Hansen Formand