Nyt fra bestyrelsen februar 2023

 • En donation fra Seniorklubben har gjort det muligt at indkøbe en ny opvaskemaskine. TAK for det!
 • De store regnmængder i januar gør, at vi må lukke banen en del. Men forhåbentlig vil de mange lukninger medføre, at banen ikke tager så meget skade, således at banen hurtigere kommer i “kampform”.
 • Mekanikerholdet er for længst gået i gang med at servicere på klubbens maskinpark. Man mødes hver mandag formiddag – skiller maskinerne ad, renser og smører….og samler igen.
 • Klubbens generalforsamling er fastsat til onsdag d. 29. marts kl. 19.00. Husk at forslag til behandling her skal være formanden i hænde d. 15.2.
 • Ny rengøringsassistent – Dorte Bak – starter i klubben d. 2.2
 • En 75 tommer skærm er sat op over indgang i klublokalet.
 • Arbejdet med fornyelse af driving rangen skrider frem. HEVA har fremstillet nogle store metalskilte, der er ved at blive galvaniseret hos CN Agro. Tak til de to firmaer!
 • Nye træningsbolde er for længst bestilt. VI håber, de når frem til sæsonstarten.
 • Prisen på at leje klublokalet til fest mv stiger til 2500 kr. Tidernes ugunst gør, at vi også må give prisen på kaffe, kakao, fadøl og flaske øl et nøk opad.
 • Et lille kursus i hvordan man bruger hjertestarteren afholdes d. 21. marts kl. 19. Et af klubbens medlemmer paramediciner Peer Nielsen vil give en instruktion i dette.
 • Klubben deltager i forårsmessen i Arenaen d. 4. og 5. marts.
 • Sofie Kibsgaard Nielsen forsøger for øjeblikket at skabe sig en karriere som professionel golfspiller. Dette er dyrt! Klubben vil derfor arrangere en støttematch for Sofie for at rejse nogle penge til hende. Der bliver tale om en 9-hullers-match, som finder sted Påskelørdag d. 8. april. Matchfee vil gå ubeskåret til Sofie. Vi håber, at mange medlemmer vil støtte op om dette.

Claus B.S. Hansen

Formand