Nyt fra bestyrelsen – juni 2021
• Forleden mødtes bestyrelsen til det første ikke-virtuelle møde
siden d. 8. december 2020
• Det går godt i Morsø Golfklub: 70 nye medlemmer, flere juniors,
velgennemført projekt for borgere med kroniske lidelser, gode matcher
og godt med liv i klubben og på terrassen.
• Stor ros til Begynderudvalget for håndteringen af de mange nye
medlemmer.
• Klubbens økonomi ser fornuftig ud. De mange nye medlemmer giver
lidt luft i økonomien. En donation på kr. 25.000 fra Rema 1000
luner også.
Bestyrelsen vil dog fortsætte sin konservative økonomiske politik.
• FARESIGNAL! På de seneste er det blevet sværere at få medlemmerne
til at hjælpe med forskellige opgaver i klubben som fx: propning af
greens, boldopsamling, hjælp til årgangsmesterskaberne osv.
Bestyrelsen fornemmer en vis træghed og til tider uvillighed, når
vi søger hjælp til små opgaver.
Alle bør være klar over, at vi kun kan vedligeholde vores flotte
golfanlæg med hjælp fra medlemmerne. I den kommende tid vil vi fx
gerne have malet udslagshuset, repareret og malet skraldespandene,
vasket klubhuset, der er blevet noget støvet. Henvendelse herom til
Marian Kortbæk.
• Når kronikerprojektet slutter på mandag får vi fint besøg, idet
formanden for Børne- og Kulturudvalget Tore Müller og formanden for
Social- og Sundhedsudvalget Henning Sørensen kommer forbi.
• Der holdes generalforsamling mandag d. 21. juni.
• Flere læskærme til terrassen er bestilt hos Sundby Trapper og
sættes os snarest.
• Der vil snarest komme et skilt op ved hul 8, der angiver, at man
skal bruge klokken, når man nærmer sig green.
• Anna-Grete efterlyser hjælpere til at være fore-caddies, køkken- og
generel hjælp under DM for ungdom d. 7.-8. august.
• Baneudvalget forventer, at banen vil være tip-top til
mesterskaberne.
• Mandag efter DM starter klubbens JUBILÆUMSUGE, hvor der mandag –
fredag vil være billige greenfeetilbud.
• Lørdag d. 14. august fejrer vi klubbens 40 års jubilæum med en
Texas-scramble match, hvor alle medlemsgrupper vil være
repræsenteret. Efter matchen tænder Mikkel Rolighed grillen og
steger løs. Vi ser frem til denne festdag og -aften.