Referat bestyrelsesmøde 18.06.2019

1. Velkomst og referat
Det går overordnet set rigtig godt i klubben og der er stor interesse for vores bane udefra. Vi skal fortsætte med at byde vores greenfee-gæster velkomne – de sætter i hvert fald pris på at være her.

2. Budgetopfølgning og medlemsstatistik
Regnskabet matcher budgettet.

3. Indkøb baneguides
Klubben er ved at have udsolgt af baneguides, hvorfor nye er bestilt. Står du netop og mangler sådan én, så hiv fat i Annemette i klubhuset.

4. I øvrigt
Der takkes for den store opbakning i forbindelse med vores nye store Turnering ”Morsø Cup”. Der vil uden tvivl arbejdes på, at dette bliver en tilbagevendende begivenhed.
Læskærme, som nævnt i seneste udgave af ”nyt fra bestyrelsen”, er færdige og er blevet sat op. Vi håber det giver bedre mulighed for, at man kan slappe af på terrassen efter afslutning af sin golfrunde.
Til dem som ikke kommer på banen så ofte, så kan det nævnes at greens er blevet rigtig gode, og roughen er blevet klippet – så vi kan ikke længere bruge banen som undskyldning for det dårlige spil ?

Slutteligt vil bestyrelsen appellere til, at vi alle sørger for at booke vores tider i Golfbox. Udover at det giver en idé om aktivitetsniveauet på banen, så er det hensigtsmæssigt i rigtig mange andre henseender.

God sommer.