Nyt fra bestyrelsen – maj 2022

* Vores nye træner Mads Iversen er faldet godt til i klubben. Både han og vi er glade for samarbejdet

* Regnskabet for 1. kvt. ser fornuftigt ud. Dog er stram budgetdisciplin fortsat nødvendig

* Der er venteliste på at få et stort bagskab. Vi arbejder med at finde løsningsforslag til at afhjælpe dette

* 22 nybegyndere er startet i år. Nye hold vil blive etableret i takt med evt. nye tilmeldinger

* Dykkerne fandt 2000 bolde i søerne. Det giver klubben en indtægt på 1000 kr. Bedre end ingenting!

* Flere medlemmer har følt sig generet af tobaksrøg i bagskabsrummet. Det pointeres, at rygning er

forbudt både der og i klubhuset

* Det er et problem, at folk ikke bekræfter deres bestilte tid. Vi har brug for at vide, hvem der er på banen –

både for at tjekke, om green-fee er betalt, og at der ikke er tider, der kunne være brugt af andre.

I de kommende måneder vil der være banekontrol. Også af hensyn til denne

SKAL MAN BEKRÆFTE SIN TID

Medlemmer der ikke gør dette, må finde sig i, at modtage en reminder-mail. Man kan bekræfte både i

klubhuscomputeren og på sin mobiltelefon i Golfbox. Dette kan ske op til 5 minutter før ”tid”.

Lad os nu hjælpe hinanden, således at det bliver en naturlig del af kulturen i klubben –

at man  selvfølgelig  bekræfter sin tid

*  Vi har haft et møde med Norlys omkring opstilling af ladestandere, vi afventer færdiggørelsen af

en kontrakt mellem DGU og Norlys

* Syv 5. klasser fra øens skoler har meldt sig til at komme på besøg i golfklubben. Besøgene bliver

gennemført i løbet af de næste tre uger.

* Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at indføre robotklipning

af fairways. Følgende aspekter skal undersøges:

Hvad kræver det af installationer? Strøm, nedlæggelse af kabler mv – Robottyper? Pris? Vedligehold?

Sikkerhedskrav, forsikringer? Organisationen omkring robotterne – Hvordan kunne det styres af

Greenkeeperiet?

Give en samlet vurdering af, om der er noget for Morsø Golfklub? Og for det tilfælde, at det er –

fremlægge bud på en implementerings- og ikke mindst finansieringsplan.

Gruppens arbejde fremlægges på bestyrelsens oktobermøde.