Referat bestyrelsesmøde marts

1. Velkomst og referat
Vi har oplevet en spændende start på året i golfklubben med optræden i Golfmagasinet.
Det nye tiltag ”Golf-fitness” har desuden haft en fantastisk opbakning fra starten af året.
Sildeklubben er godt i gang og allerede med deltagelse af 28 (en af gangene), hvilket må siges at være særdeles flot på denne tid af året.
Klubben har desuden fået en opgradering af maskinparken, hvor nye/nyere klippere er kommet i hus i uge 8.
Det hårde vejr med massive mængder nedbør har dog betydet at banen har været helt/delvist lukket nogle dage i februar. Vi beklager, og håber ikke det har været til gene for mange af jer.
Der kommer snarest muligt information ud om samarbejdet ”SGN”, da der for sæson 2020 er sket ændringer med 6 udmeldinger fra andre klubber.

2. Budgetopfølgning og medlemsstatistik
Gennemgang af resultat – økonomien i Morsø Golfklub har været under pres de seneste år, men vi er kommet i mål med et fornuftigt regnskab. Regnskabet bliver fremlagt på generalforsamlingen.

3. I øvrigt
Vi arbejder på højtryk for at få færdiggjort matchkalenderen for 2020 – sørg for at sætte kryds i kalenderen.
Ligeledes er Morsø Golfklub ved at gøre klar til deltagelse på forårsmessen, hvor vi vil være tilgængelige for både eksisterende og nye potentielle medlemmer. 2020 er året hvor vi håber at kunne knække den nedadgående tendens af medlemstallet. Særligt med henblik på at gøre golf interessant for de yngre i form af Projekt Perlegolf, som er et projekt tilegnet de 6-9 årige. Hovedoverskriften hér bliver ”leg og lær”.

Vi har arbejdet på højtryk med, at have en klubtrøje klar til sæsonen. Denne bliver forhåbentlig mulig at købe allerede i løbet af måneden. Prisen er kr. 350. Der kommer yderligere info herom senere.

Vi håber at I allerede så småt er ved at komme i gang efter vinterpausen. Hvis der er behov for, at der skal bankes lidt rust af, så hiv endelig fat i træneren. Vores erfaring er, at golf er sjovest når man lykkes.
Afslutningsvis vil vi ønske jer alle en god sæson 2020.

De bedste hilsner
Morsø Golfklubs bestyrelse.