• Bestyrelsens novembermøde havde karakter af opsamling på efterårets aktiviteter
  • Arbejdslørdagen forløb godt
  • Årets Rygklappermatch var en fiasko med kun 19, der spillede. Der var dog en lille gruppe, der i stedet for at spille ryddede træer og buske ved hul 5. Matchen var placeret for sent og blev spillet på bag ni som en trekølle-match, hvilket nok har holdt nogle væk. Men der skal udvikles et nyt koncept for, hvordan vi takker, de medlemmer, der gør et frivilligt stykke arbejde i klubben.
  • Vi har haft et dejligt positivt møde med ”Klubberne i klubben”, som udtrykte tilfredshed med bestyrelsens og de ansattes arbejde.
  • Det er for tidligt at sige noget præcist om, hvordan regnskabet for 2021 ender. Men vi har en god fornemmelse omkring det.
  • Vi er ved at forberede en større renovering af skiltene på banen – både ved tee-stederne og tavlerne med klubbens sponsorer.
  • Begynderudvalget vil sammen med klubbens nye træner Mads Iversen lægge en strategi for, hvordan vi bedst tilgodeser 2. års nybegynder og + 36 medlemmerne, så de fortsætter i klubben.
  • I januar starter et hold ”Fitness for golfspillere” under ledelse af Lone Gørtler.
  • Klubben deltager næste år i projektet ”Golfspilleren i centrum”. Det vil give os et overblik over medlemmernes og green fee – spillernes vurdering af de forskellige områder i klubben – banen, sekretariatet, bestyrelsens arbejde osv.
  • Søndag d. 19. december holder bestyrelsen en udviklingsdag. Her vil vi arbejde med spørgsmål som:

Er frivilligheden i klubben på retur og hvordan anerkender vi de medlemmer, der gør et stykke frivilligt arbejde – stort eller lille? –  ”Overpasser vi banen? ” – Budgettet for 22, herunder de mere langsigtede investeringer.

Claus B.S. Hansen