• Selskabet Morsø Golfbane A/S er nu endeligt nedlagt. Rigtigt mange har givet deres aktiebeviser til klubben. Men der resterer aktiebeviser for ca. 500.000 kr., som ikke er kommet ind. Bestyrelsen vil de næste 10 dage forsøge at kontakte de personer, der endnu ligger inde med aktiebreve. Vi håber, at man vil overdrage aktierne som en gave til klubben. Hvis dette sker, vil beløbet være fradragsberettiget på næste års skatteopgørelse.

Ønsker man ikke at give klubben aktierne, sker følgende:

Aktieindehaveren får tilsendt et gældsbrev, der afvikles over 15 år. De første 5 år med afdragsfrihed, hvorefter           det afvikles over de sidste 10 år med lige store afdrag, første gang d. 1. juni 2026 og sidste gang d. 1. juni 2035.          Gældsbrevet i hele dets løbetid med 1 % p.a. med helårlig rentetilskrivning, første gang 1. juni 2021 og derefter           d. 1. juni.

        Klubben håber selvfølgelig, at  de fleste tilbageværende aktieindehavere vil donere deres aktie til MGK.

  • Sensommeren har været meget travl i klubben med Årgangsmesterskaberne for ungdom, klubbens 40-års jubilæum, klubmesterskaberne og vel gennemførte sponsordage med Tømmergården og Jyske Bank.
  • Budgettet holder så nogenlunde. Der skal dog holdes igen med nyindkøb resten af året.
  • Medlemstallet er steget til 775 medlemmer. Det højeste siden 2016!
  • Projekt golf for kronikere i Morsø Kommune er evalueret. Der kom flere nye medlemmer ud af det, så vi kører det igen i 2022.
  • Fra november skifter man mellem start på forni og bagni, ganske som sidste år.
  • Der er arbejdslørdag d. 30.10 og Rygklappermatch i november, hvor alle, der har gjort et stykke frivilligt arbejde i år inviteres til at spille en 9-hullers match med efterfølgende frokost.
  • Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at støtte op om gaveindsamlingen, der kører for 4 år i træk. Man indbetaler 200 kr. , oplyser navn og cpr-nummer, således at vi kan gøre beløbet

Beløbet kan betales: Kontant på kontoret eller Bankoverførsel 9100 1000184990 eller Mobilepay  på 46200 .

Vi skal op på 100 personer, der giver 200,-  for at kunne søge momskompensation. Her fik klubben sidste år                omkring 40.000. Så bak nu op om dette!

  • I al fredsommelighed er vi blevet enige med klubbens pro-træner Kristian Jensen om at afslutte samarbejdet efter denne sæson. Vi har været glade for Kristian, der har været hos os i tre sæsoner.  Men begge parter ønsker at afprøve nye muligheder.
  • Torsdag d. 28.10 er Morsø Golfklub vært for DGU’s Regionalmøde. Her kommer omkring 60 ledere fra de jyske golfklubber.