I Morsø Golfklub har vi heldigvis mange frivillige, og vi sætter pris på hver enkelt af dem. Deres indsats
er uvurderlig. Uden det frivillige arbejde kunne vi ikke have så flot et golfanlæg, som vi har.
Mange gør arbejdet ”i det skjulte”. I den kommende tid vil vi i opslag sætte spot på de frivillige i Morsø Golfklub.
Nogen nævnes, men ingen glemmes!
Denne uges frivillige er:
Oscar, Tommy og Jens Jørgen
Hver mandag formiddag møder Oscar Hummel, Tommy Christensen og Jens Jørgen Frølich. De har siden 2017 varetaget opgaven med at holde nærområdet udenfor klubhuset samt driving-rangen pænt og ryddeligt. Opgaverne er mangeartede – fejning, klipning af hække og kanter, vedligehold af stier mv.
TAK for det!