Nyt fra bestyrelsen – april 2022

* Bestyrelsen har konstitueret sig med Claus B.S. Hansen som formand, Walther Mikkelsen som næstformand og Hans Henrik  Ebbesen  kasserer.   De forskellige bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder kan tilgås her

* Vi ser med bekymring på de stigende priser, der vil blive en udfordring for klubben. Heldigvis har vi for længst indgået kontrakter med Mollerup Mølle omkring gødning og græs. Men benzin og dieselprisernes  himmelflugt er der ikke taget højde for. Det er besluttet, at vi sparer klipning i påskedagene. Vi afventer regnskabsopfølgningen for 1. kvt., inden der træffes yderligere beslutninger omkring økonomien

* Mange medlemmer har meldt sig til at hjælpe med de forskellige opgaver i klubben. Tak for det! En oversigt vil blive hængt op i klubhuset og klubbens tak til de frivillige, der hjælper vil ske den 10. september i form af en Hjælpermatch med mad, gode præmier mm

* Vi har fået en henvendelse fra Norlys, der er interesseret i at opsætte en-to el standere – uden at det vil koste klubben penge

* Den 21.4 kommer der dykkere for at tømme søerne for golfbolde. Klubben får 0,50 kr per bold

* De nye skilte ved tee-stederne er lettere forsinkede. Vi afventer

* Tre begynderhold er startet

* Næste bestyrelsesmøde er d. 11. maj